Distributors - China

SHAO JUN PING
International Trade Department Hangzhou Kanghua Boats Co., LTD

No.6CHENJIA SHAN
ZHEJIANG
FUYANG CITY

Tel: +86-13588338888
e-mail: office@hzkanghua.com